Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

Οι συλλήψεις του εντόμου στις περισσότερες περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία σημαντική αύξηση το χρονικό διάστημα 15-20 Αυγούστου (είναι χαρακτηριστικό ότι τους δύο τελευταίους μήνες οι συλλήψεις του εντόμου σε κάποιες περιοχές της Πιερίας και Ημαθίας εμφανίζονται συνεχείς, με 2-3 κορυφές, δεικνύοντας την υψηλή πίεση πληθυσμού της φετινής χρονιάς).

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας και της Νάουσας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 18-28 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 25 Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

22-26 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.
27-31 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.
Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.
Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η 3η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συνιστάται επέμβαση στις ημερομηνίες που προτείνονται για την καρπόκαψα της μηλιάς.

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ-ΑΝΑΡΣΙΑ-ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

Η πτήση και των τριών εντόμων συνεχίζεται ?ε χαμηλές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται στο μέγιστο (ιδιαίτερα σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων).
Προσβάλλει και την ακτινιδιά.

Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται επέμβαση 22-28 Αυγούστου.

ADV