Σύμφωνα με την έκθεση της EFSA, τα τρόφιμα που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να είναι κατά κύριο λόγο χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ή να περιέχουν υπολείμματα εντός των νομοθετημένων ορίων.
Η τελευταία έκθεση παρακολούθησης που δημοσιεύτηκε από την EFSA δείχνει ότι περισσότερο από 96% των δειγμάτων τροφίμων που συλλέχθηκαν από την Ε.Ε. το 2016 ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων, 51% αυτών είχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών σε ποσότητα κάτω από το όριο ποσοτικοποίησης. Τα δεδομένα για το 2016 είναι σε συμφωνία με αυτά που καταγράφηκαν το 2015 & 2014.

Η έκθεση της EFSA περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια σημεία:

Το 2016 οι χώρες που συμμετείχαν στην αποστολή δεδομένων ανέλυσαν 84,657 δείγματα για 791 φυτοπροστατευτικά.
96.2% των δειγμάτων που αναλύθηκαν βρίσκονται εντός των ορίων που έχουν καθοριστεί στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Το 50.7% των δειγμάτων περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης. Κατά το προηγούμενο έτος αναφοράς (2015), το 97.2% των δειγμάτων ήταν εντός νόμιμων ορίων και το 53.3% περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στα ευρήματα υπολειμμάτων χλωρικού οξέος, μιας ένωσης που συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στο 2016 στα προγράμματα ελέγχου στη προσπάθεια θέσπισης ανώτατων ορίων καταλοίπων (MRLs).
Η πλειοψηφία των δειγμάτων (67%) προήλθαν από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία και τη Νορβηγία. 26.4% των δειγμάτων προήλθαν από προϊόντα από τρίτες χώρες. Η προέλευση των υπόλοιπων δειγμάτων δεν αναφέρθηκε.
Για τα προϊόντα από την Ε.Ε. και τις χώρες του Ε.Ο.Χ. υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων διαπιστώθηκε στο 2.4% των δειγμάτων.
Υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων υπήρχε στο 7.2% των δειγμάτων από χώρες εκτός Ε.Ε.
Από τα δείγματα από τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά το 98.1% ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων των δειγμάτων και 89.8% περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης.
Ως προς τα βιολογικά προϊόντα, το 98.7% των δειγμάτων ήταν εντός των νομοθετημένων ορίων και το 83.1% των δειγμάτων περιείχαν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών κάτω από το όριο ποσοστικοποίησης.
Στο πλαίσιο της ετήσιας αναφοράς της, η EFSA αναλύει τα αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου της Ε.Ε., κατά το οποίο οι χώρες που παρέχουν δεδομένα αναλύουν δείγματα από το ίδιο «καλάθι» τροφίμων. Για το 2016 τα προϊόντα του «καλαθιού» ήταν μήλα, λάχανο, πράσο, μαρούλι, ροδάκινα, φράουλες, ντομάτες, σίκαλη, κρασί, αγελαδινό γάλα και χοιρινό λίπος.

Το μέγιστο ποσοστό υπερβάσεων σημειώθηκε για τα μήλα (2.7% των δειγμάτων), ακολουθούμενο από τις ντομάτες (2.6%). Μικρός αριθμός υπερβάσεων βρέθηκε στη σίκαλη (0.7%), στο λάχανο (1.1%) και στις φράουλες (1.8%).

Η EFSA έχει επίσης πραγματοποιήσει μία αξιολόγηση επικινδυνότητας διατροφικής πρόσληψης βασισμένη στο πρόγραμμα αυτό ελέγχου της Ε.Ε. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι η επικινδυνότητα για τους καταναλωτές είναι μικρή, τόσο για την οξεία έκθεση όσο και για τη μακροχρόνια.
Εργαλείο “dashboards”

Η δημοσίευση της έκθεσης για το 2016 συμπίπτει με το εργαλείο “dashboards” που έχει αναπτύξει η EFSA και επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα κυριότερα ευρήματα ανά χώρα και προϊόν. Το νέο εργαλείο διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες και είναι συμπληρωματικό των ήδη υπαρχόντων δεδομένων. Παρέχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων με αυτά από παρελθοντικά έτη.