Ηγετικό ρόλο στην αγορά ζυμαρικών διεκδικεί ο όμιλος. Βελτιωμένα τα οικονομικά μεγέθη στη χρήση του 2017. Επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης από τη συνεργασία με την Kraft Heinz και τις επενδύσεις στο εργοστάσιο της Λάρισας.

Βελτίωση στην κερδοφορία, στον κύκλο εργασιών, αλλά και στις εξαγωγικές της επιδόσεις κατέγραψε το 2017 η «Μέλισσα Κίκιζας», η οποία φαίνεται ότι θέτει με αξιώσεις «υποψηφιότητα» να λάβει τη θέση του leader στην αγορά ζυμαρικών.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της «Μέλισσα Κίκιζας», από 1/1/107 έως 31/12/2017 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 65,3 εκατ. ευρώ από 61,1 εκατ. ευρώ το 2016 και της εταιρείας στα 61,4 εκατ. ευρώ από 56,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6% και 8,1% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι επιδόσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και στη βελτίωση της πορείας των θυγατρικών στο εξωτερικό.

Τα προ φόρου κέρδη του ομίλου ανήλθαν 6,2 εκατ. ευρώ και αυτά της εταιρείας σε 5,9 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 12,3% και 4,4% αντίστοιχα, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων, στη συγκράτηση των δαπανών και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Τα καθαρά (μετά από φόρους) κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ από 3,5 εκατ. ευρώ το 2016 και της εταιρείας σε 4,3 εκατ. ευρώ από 3,85 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, υπήρξε η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 6,9% σε σχέση με το 2016 και αύξηση των εξαγωγών κατά 11,4%.

Στη μεταβολή των καθαρών αποτελεσμάτων συνέβαλαν οι ακόλουθοι λόγοι:

– Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 8,6% και της εταιρείας κατά 8,1%, λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

– Το κόστος από τη μεταβολή αποθεμάτων – αναλώσεις υλών και υλικών του ομίλου αυξήθηκε κατά 4,5% και της εταιρείας κατά 4,4%, λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

– Οι αμοιβές, παροχές και λοιπά έξοδα τρίτων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 23,8% και της εταιρείας κατά 25%, λόγω κυρίως της αύξησης των δαπανών συντήρησης.

– Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 30,8% και της εταιρείας κατά 32,2%, λόγω κυρίως της αύξησης μέρους των δαπανών προβολής.

– Τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου μειώθηκαν κατά 86,0% και της Εταιρείας κατά 68,9%, λόγω κυρίως της μείωσης των δανείων.

Θετικές οι προοπτικές

Όπως περιγράφεται στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις, η διοίκηση προβλέπει ότι ο όμιλος και η εταιρεία το 2018 θα συνεχίσουν τη θετική πορεία και θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών, παρά τις όποιες αβεβαιότητες στην εγχώρια και εξωτερική αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά, γίνεται στη συμφωνία της Εταιρείας με την Kraft Heinz για επέκταση της συνεργασίας, με την ανάληψη της αντιπροσώπευσης και διανομής των προϊόντων με το σήμα Kraft, η οποία οριστικοποιήθηκε στο τέλος του 2017 και χαρακτηρίζεται ως εξέλιξη που δημιουργεί επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης λόγω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Στα «συν» αναφέρεται και η έναρξη υλοποίησης του νέου επενδυτικού προγράμματος στο εργοστάσιο της Λάρισας, που θα διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες παραγωγής, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η εταιρεία έχει όλα τα αναγκαία εφόδια (εμπορικά, οργανωτικά, χρηματοοικονομικά κ.λπ.) για να πρωταγωνιστήσει στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.

Σταμάτης Ζησίμου