Το σχολικό πρόγραμμα για τα φρούτα, τα λαχανικά και το γάλα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα παιδιά να ακολουθούν μια υγιεινή διατροφή.

Προηγουμένως λειτουργούσαν ως χωριστά καθεστώτα για το γάλα και τα οπωροκηπευτικά και τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017, πριν από το σχολικό έτος 2017-18. Όπως τα μεμονωμένα συστήματα που αντικαθιστά, το συνδυασμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην προώθηση των ωφελειών της υγιεινής διατροφής στα παιδιά και να τους ενθαρρύνει να αυξήσουν την κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος.

Το πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από την Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΓΠ), υποστηρίζει τη διανομή οπωροκηπευτικών και γάλακτος σε σχολεία σε όλη την ΕΕ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εκπαίδευσης για την ευρωπαϊκή γεωργία και των ωφελειών της υγιεινής διατροφής.

Προκειμένου να τύχουν της υποστήριξης, τα προγράμματα των κρατών μελών πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια:

Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα νωπά οπωροκηπευτικά και στο γάλα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιλέξουν να διανέμουν μεταποιημένα οπωροκηπευτικά όπως χυμούς ή σούπες και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως γιαούρτι και τυρί, προκειμένου να εξασφαλίσουν ποικίλη διατροφή και να αντιμετωπίσουν ειδικές διατροφικές ανάγκες. Μπορούν να επιτραπούν και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως ποτά με βάση το γάλα, αλλά η ενίσχυση θα χορηγηθεί μόνο για το γαλακτοκομικό συστατικό. Τα κράτη μέλη είναι επίσης ελεύθερα να συμπεριλάβουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως ελιές, ελαιόλαδο και μέλι.

Η επιλογή των προϊόντων που θα διανεμηθούν σε κάθε χώρα της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια υγείας, περιβάλλοντος, εποχικότητας, ποικιλίας και διαθεσιμότητας, με προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι εθνικές αρχές είναι επίσης ελεύθερες να ενθαρρύνουν τοπικές ή περιφερειακές αγορές, βιολογικά προϊόντα, σύντομες αλυσίδες εφοδιασμού, περιβαλλοντικά οφέλη και προγράμματα γεωργικής ποιότητας ως μέρος του συνολικού τους προγράμματος.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της υγιεινής διατροφής, τα προϊόντα που διανέμονται στα σχολεία δεν πρέπει να περιέχουν γλυκαντικά ή τεχνητά βελτιωτικά γεύσης και πρέπει να αποσκοπούν στην προσθήκη ζάχαρης, αλατιού ή λίπους. Τα προϊόντα που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ζάχαρης, αλατιού ή λίπους μπορούν να επιτραπούν εάν εγκριθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές υγείας / διατροφής.