Στα 227 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Autohellas στο πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι 150 εκατ. ευρώ, το 2017, καταγράφοντας αύξηση 51,4%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIΤ) έφτασαν τα 24.0 εκατ. ευρώ από 16,5 εκατ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 45,5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε κέρδη 19,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 12,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 54%, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων (ΕΑΤ) ανήλθαν σε κέρδη 13,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με κέρδη 10,4 εκατ. ευρώ, το 2017.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, κατά την 30/06/2018, έφτασαν τα 227,3 εκατ. ευρώ έναντι 207,4 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ μέσα στο έτος έχει πραγματοποιηθεί επένδυση σε αγορές νέων αυτοκινήτων, ύψους 98 εκατ. ευρώ, με το στόλο να έχει αυξηθεί κατά 5.300 αυτοκίνητα σε σχέση με την 30/6/2017, φτάνοντας τα 44,300 αυτοκίνητα.

Η κύρια δραστηριότητα των μισθώσεων παρουσίασε αύξηση 12,9%, με το ρυθμό ανάπτυξης να είναι θετικός τόσο στις χώρες του εξωτερικού, όσο και στην Ελλάδα, όπου η ταυτόχρονη αύξηση των τουριστικών βραχυχρόνιων, αλλά και των εταιρικών μακροχρόνιων μισθώσεων, στηρίζουν την πορεία της εταιρείας.

Η δραστηριότητα της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ήταν ενισχυμένη κατά 13,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.