Από τις 3-6 Οκτωβρίου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, στο πλαίσιο των δράσεων του οργανισμού Enterprise Greece, αποστολή ακολούθων και πρεσβειών στην  Δυτική Μακεδονία με στόχο την ανάδειξη του παραγωγικού μοντέλου και να τονωθεί η εξωστρέφεια. Οι επιχειρηματικές αποστολές θα προέρχονται από 27 χώρες.