Οι καιρικές συνθήκες στη Ζάκυνθο εξελίχθηκαν απρόβλεπτα αφού ενώ τον χειμώνα και την άνοιξη ήταν απόλυτα φυσιολογικές το καλοκαίρι λόγω των πολλών βροχοπτώσεων τα σταφύλια προσβληθήκαν από ασθένειες με συνέπεια το σάπισμά τους και την καταστροφή της μισής παραγωγής.

Παρόλες τις ενέργειες των παραγωγών (ραντίσματα κλαδέματα) η καταστροφή ήταν σημαντική και πάνω του 50% με αναμενόμενο όγκο παραγωγής τα 5000 hl.

Ο μέσος όρος βαθμών baumé ήταν, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, 12o και άνω με χαμηλές οξύτητες. Οι οίνοι παρά τις δυσμενείς συνθήκες διατήρησαν τα χρωματικά και αρωματικά χαρακτηριστικά τους και ο αλκοολικός τους βαθμός κυμαίνεται από 12,5 έως 14 βαθμούς.

Οι τιμές διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρονιά.