Κατά 2% θα μειωθούν οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις παγκοσμίως την περίοδο 2018/2019, σύμφωνα με την νέα έκθεση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Βαμβάκι (ICAC), μέσα στην οποία γίνεται ακόμα λόγος για μείωση της συνολικής παραγωγής αλλά και των αποδόσεων ανά εκτάριο. Από την άλλη η κατανάλωση αυξάνεται κατά περίπου 700.000 τόνους

Σύμφωνα με αναλυτές, η έκθεση αυτή είναι προάγγελος αύξησης των τιμών, η οποία θα στηριχθεί και από την ανάγκη για περισσότερες εισαγωγές από την Κίνα, της οποίας τα αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο 2011/2012.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με βαμβάκι σε όλο τον κόσμο θα περιοριστούν κατά την τρέχουσα περίοδο σε 33,4 εκατ. εκτάρια, δηλαδή 334 εκατ. στρέμματα. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις ανά εκτάριο εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 1%, και θα προσεγγίζουν κατά μέσο όρο τα 777 κιλά ανά εκτάριο, αριθμός που βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο της δεκαετίας, που είναι τα 770 κιλά ανά εκτάριο.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια παραγωγή θα σημειώσει μείωση της τάξης του 4%, φτάνοντας τους 25,96 εκατ. τόνους. Ταυτόχρονα τα παγκόσμια αποθέματα θα μειωθούν και θα φτάσουν τους 17,2 εκατ. τόνους.

Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έκθεσης, η παραγωγή για την περίοδο 2017/2018 έφτασε τους 26,91 εκατ. τόνους, και άρα στο τέλος της περιόδου αυτής (2018/2019), θα μειωθεί κατά έναν εκατ. τόνο. Η κατανάλωση από την άλλη θα αυξηθεί, φτάνοντας τους 27,60 εκατ. τόνους, όταν την προηγούμενη περίοδο ήταν 26,91 εκατ. τόνους.