Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα (εκδήλωση Aqua 2018, Montpellier, Αύγουστος 2018), ο κύκλος εργασιών του γαλλικού κλάδου της υδατοκαλλιέργειας το 2017 άγγιξε τα 250 εκ. ευρώ.

Η περαιτέρω επέκταση του κλάδου μέσω της αύξησης των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας παραμένει δύσκολη στη Γαλλία, λόγω της αντίθεσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, προς τέτοιου είδους δραστηριότητες, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και ενώσεων.

Η ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια θεωρούνται σχετικά πρόσφατες δραστηριότητες στη Γαλλία, καθώς η πρακτική τους ξεκίνησε πριν από περίπου έναν αιώνα, εν αντιθέσει με χώρες όπως η Κίνα όπου η πρακτική αυτή εφαρμόζεται επί μια χιλιετία. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας δεν έχουν ακόμα αφομοιωθεί στη συνείδηση των Γάλλων καταναλωτών.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες, ωστόσο, παράγουν ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα στη Γαλλία, όπου κάθε χρόνο παράγονται 38 χιλ. τόνοι πέστροφας, 6,5 χιλ. τόνοι λαβρακίου και τσιπούρας, 5 χιλ. τόνοι άλλων ψαριών και 27 τόνοι χαβιάρι.

Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δίδεται σήμερα στην έρευνα και την καινοτομία για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης του νερού που επιτρέπουν την ανατροφή νεαρών ψαριών με σημαντικά μικρότερες ποσότητες νερού.

Εξελίξεις σημειώνονται επίσης στη διαδικασία εκκόλαψης των αυγών των ιχθύων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής γόνων ανά έτος. Ακόμη, έντονος είναι ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Μία αλλαγή, η οποία αναμένεται να φέρει επανάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλλία όπως εκτιμάται από φορείς του κλάδου, είναι η γονιδιωματική επιλογή.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο προγράμματος, το οποίο διεξάγεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αναπτύχθηκε τεχνική αξιολόγησης χιλιάδων γονιδίων μέσω ενός μικροτσίπ.

Στόχος της καινοτόμου αυτής εφαρμογής είναι η δημιουργία πιο ανθεκτικών σε ασθένειες οργανισμών, χωρίς όμως να τροποποιούνται γενετικά. Η τεχνική αυτή ξεκινά να χρησιμοποιείται στο λαβράκι, με τα εμπορικά αποτελέσματα να αναμένονται έως τα τέλη του 2018.