Υπεγράφη, πριν από μερικές ημέρες, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από τον Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Σπύρο Κίντζιο, παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη και της Αντιπεριφερειάρχου Βιοωτίας κας Φανής Παπαθωμά,, η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την ίδρυση του Κέντρου Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών.

Το Κέντρο θα στεγαστεί στις παλαιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις του εκκοκκιστηρίου βάμβακος στην Αλίαρτο του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων Βοιωτίας.

Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται:

Εφαρμογή μέρους του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Σπουδών του Γ.Π.Α., όπως η πρακτική εξάσκηση φοιτητών του Γ.Π.Α.
Σύντομοι κύκλοι εκπαίδευσης
Βιωματική εκπαίδευση
Συμβουλευτική σε θέματα Τεχνολογίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Αντιμετώπισης Εχθρών και Ασθενειών Φυτών, Διαχείρισης Ζωικού Κεφαλαίου, Διαχείρισης εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Εδαφολογίας, Γεωλογίας, Υδραυλικής, Γεωργικών Κατασκευών, Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, Αγροτουρισμού κλπ.
Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Καινοτόμων και Αειφόρων Εφαρμογών Γεωπονικών Επιστημών» θα παρέχει εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των στόχων της Περιφέρειας σε τομείς του αγροτοδιατροφικού τομέα, συνδέοντας τα αποτελέσματα της έρευνας με την εφαρμογή. Η δράση του Κέντρου θα είναι συμβουλευτική και εκπαιδευτική, χωρίς να εμπλέκεται σε αντικείμενα που εμπίπτουν σε δραστηριότητες του Ιδιωτικού Τομέα. Η λειτουργία του Κέντρου θα αποτελέσει ορόσημο στη διάχυση της σύγχρονης γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας στην αγροτική κοινωνία, η οποία αποτελεί κύριο συστατικό της αποστολής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.