Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα επενδύσεων σε οινοποιεία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, νέα ημερομηνία υποβολής των προγραμμάτων ορίστηκε η επόμενη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σημειώνεται ότι η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.