Μελέτη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυλλώδη λαχανικά, τα λαχανικά και τα όσπρια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και κάνει λόγο για σοβαρή απειλή στις αποδόσεις εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου δημοσίευσαν μελέτη η οποία παρουσιάζει τις μελλοντικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην παραγωγή και τη διατροφική ποιότητα των λαχανικών και των οσπρίων.

Η μελέτη έδειξε ότι, χωρίς να ληφθούν μέτρα για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών, οι αποδόσεις των λαχανικών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 35% και οι αποδόσεις των οσπρίων κατά 9%, μέχρι το 2050.

“Η μελέτη μας δείχνει ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η αυξημένη θερμοκρασία και η λειψυδρία, μπορεί να αποτελέσουν πραγματική απειλή για την παγκόσμια γεωργική παραγωγή, με πιθανούς περαιτέρω αντίκτυπους στην επισιτιστική ασφάλεια και την υγεία του πληθυσμού”, ανέφερε ο βασικός συγγραφέας της μελέτης, Pauline Scheelbeek.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με το fruitnet.com, τονίζουν τη σημασία του συνδυασμού των γεωργικών καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων καλλιεργούμενων ποικιλιών και της αυξανόμενης μηχανοποίησης, με δράσεις για τη μείωση των εκπομπών και την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

“Πρέπει να αναληφθεί επείγουσα δράση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του τομέα της γεωργίας για την αύξηση της αντοχής του στις περιβαλλοντικές αλλαγές και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Alan Dangour, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.