Παρότι τα ακτινίδια έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 χρόνια, μόνο την τελευταία δεκαετία έχει λάβει την κατάλληλη προσοχή τόσο από τους καλλιεργητές όσο και από την πολιτεία, λόγω των συνεχών προσπαθειών των ελλήνων εξαγωγέων, μεταξύ των οποίων και η Protofabousi Fruits.

Η καλλιέργεια ακτινιδίων έχει αυξηθεί από 8,450 εκτάρια το 2016/17 σε 9,100 εκτάρια το 2017/18. Από τους 220.000 τόνους που συγκομίστηκαν το 2017, περισσότερα από 80% εξήχθησαν κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ελληνική παραγωγή θα ξεπεράσει τους 250.000 τόνους φρούτων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, φθάνοντας τους περίπου 300.000 τόνους μέχρι το 2022. Όσον αφορά την Proto, η εταιρεία χειρίστηκε 13.300 τόνους το 2016 και 15.000 τόνους το 2017.