Ένα φιλόδοξο σχέδιο ξεκινά ο Δήμος Πύλης που αφορά στη δημιουργία “Βοτανικού κήπου” στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

Αρωγός στην όλη προσπάθεια είναι το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το οποίο ο Δήμος Πύλης, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας. Την περιοχή της Πιαλείας επισκέφθηκε πρόσφατα ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Χρήστος Λύκας, για τον συντονισμό έναρξης των σχετικών εργασιών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Πύλης.

Σύμφωνα, δε, με τον σχεδιασμό, οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε τρεις ανεξάρτητους χώρους, στο χώρο των παλιών λουτρών, στο απέναντι τμήμα του Πάρκου “Ασκληπιού” και στο γειτνιάζοντα χώρο του κοιμητηρίου Πιαλείας. Στόχος του Βοτανικού Κήπου είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, η πολιτιστική ανάδειξη καθώς και η οικονομική στήριξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο χώρος, δε, θα είναι επισκέψιμος σε μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τα οφέλη υγείας από τη χρήση και την καλλιέργεια των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς ως επιστημονική υποστήριξη για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε λάτρεις του φυσιολατρικού και πολιτιστικού τουρισμού.