Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 9/10/2018 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός δακοκτονίας στις παρακάτω Κοινότητες:

Λαγκάδα, Θαλάμες, Άρις, Άμμος, Μεθώνη, Χανδρινού, Μεσοπόταμος, Σουληνάρι, Λαχανάδα, Φοινικούντα, Κυνηγού, Πύλα Πανυπέρι, Λυκότραφος, Μάδαινα, Βελίκα, Διαβολίτσι, Καλύβια, Σιάμου, Κάτω Μέλπεια, Αρσινόη, Αρχαία Μεσσήνη, Σκάλα, Τσουκαλαίϊκα, Μίλα, Αιθαία, Άνθεια, Λαίϊκα, Ελαιοχώρι, Αντικάλαμος και Ασπρόχωμα.

Συλλογή ελαιοκάρπου μετά από ψεκασμό ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα:
SUCCESS 14 ημέρες
BISCAYA 14 ημέρες
DECIS 7 ημέρες
NOVADIM 28 ημέρες.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.

Υπενθυμίζεται στους βιοκαλλιεργητές να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά, ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.