Την ενεργοποίηση της δομής «Συνέργεια» ανακοίνωσε μιλώντας στο περιφερειακό πρόγραμμα της ΕΡΤ ΑΜ-Θ, ο υπεύθυνος για την προβολή των τοπικών προϊόντων της περιφέρειας ΑΜ-Θ, Νίκος Εφραιμίδης.
Η δομή αυτή θα έχει έδρα την Κομοτηνή. Θα προσφέρει ενημέρωση αλλά και τεχνική βοήθεια στους παραγωγούς της Περιφέρειας που θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα εκθεσιακό γεγονός, προκειμένου να προβάλλουν τα προϊόντα τους.
Η δομή αυτή θα μπορεί να στηρίξει τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες προκειμένου να αναπτύξουν ενδοπεριφερειακές συνεργασίες και ανταλλαγές προϊόντων.
«Επίσης ένας από τους στόχους της Συνέργειας είναι να στρέψει επαγγελματίες και παραγωγούς στην εξωστρέφεια και στην αναζήτηση αγορών του εξωτερικού, όπου τα ποιοτικά Ελληνικά προϊόντα μπορούν κάλλιστα να σταθούν»,
σημείωσε ο κ. Εφραιμίδης.
Την ονομασία της δομής «Συνέργεια» δίνει η πετυχημένη διοργάνωση «Συνέργεια» το όραμα για την ανάπτυξη της ΑΜ-Θ που είχε ο αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης, ως Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, στηριζόμενος στο τρίπτυχο Αγρο-διατροφικός
τομέας-Τουρισμός-Πολιτισμός, η οποία μετράει 4 διοργανώσεις σε διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας, με έκθεση τοπικών προϊόντων και γνωριμία παραγωγών με τους επαγγελματίες της περιοχής. Η φετινή διοργάνωση θα γίνει στην
Ξάνθη.
Τέλος ο κ. Εφραιμίδης στάθηκε και στην επόμενη Έκθεση προϊόντων στο Παρίσι, που θα συμμετέχει η ΑΜ-Θ με 6 πετυχημένες επιχειρήσεις κυρίως από Καβάλα, Δράμα και Ξάνθη.