Η επισκόπηση της οικονομίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, καλύπτει τα έτη 2014 και 2015, δείχνει ότι τα έσοδα στον γεωργικό τομέα της ΕΕ αυξήθηκαν.

Η αύξηση αυτή αντιστρέφει την πτώση που σημειώθηκε το 2013. Ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη παρατηρήθηκε στους τομείς των οπωροκηπευτικών και των οίνων καθώς και στις μόνιμες καλλιέργειες (κυρίως δέντρα με φρούτα και μούρα, θάμνους, αμπέλια και ελιές).

Ωστόσο, η τάση αυτή δεν ήταν ομοιόμορφη, καθώς ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσίαζε μειωμένα εισοδήματα κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, λόγω της υπερπαραγωγής που οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές. Αυτά είναι μερικά από τα πορίσματα της έκθεσης Επισκόπηση της οικονομικής οικονομικής της ΕΕ, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2018.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ευρεία ποικιλία των γεωργικών δομών και συστημάτων εντός της ΕΕ και τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των τομέων και των κρατών μελών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημαντικές διαφορές στη μέση αξία των γεωργών μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ. Ενώ οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη Δανία και τις Κάτω Χώρες εκτιμώνται ιδιαίτερα υψηλά, με μέσο όρο άνω των 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, τα βουλγαρικά και τα ρουμανικά αγροκτήματα έχουν αντίθεση αξίας μικρότερη από 100.000 ευρώ.

Αυτό οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό της αξίας των γεωργικών εκτάσεων στις διάφορες χώρες και της μεγαλύτερης έντασης κεφαλαίου των γεωργικών τομέων ορισμένων κρατών μελών. Παρ ‘όλα αυτά, σημειώθηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις για τους Βούλγαρους αγρότες, για παράδειγμα, όπου οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων διπλασιάστηκαν μεταξύ του 2007 και του 2015.

Ο μέσος αριθμός απασχολούμενων εργαζομένων ανά αγρόκτημα διέφερε επίσης ευρέως, κυμαινόμενος από το ισοδύναμο 12,4 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης στη Σλοβακία σε μόλις 1,1 στην Ελλάδα.

Ωστόσο, οι περισσότερες εργασίες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ εξακολουθούν να διεξάγονται με οικογενειακές σχέσεις, ενώ περίπου το 77% του συνόλου της εργασίας πραγματοποιείται από τα μέλη της οικογένειας. Αυτή η γενική τάση οικογενειακής εργασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σπάει μόνο η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Εσθονία και η Δανία.

Οι άμεσες πληρωμές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σημαντική στήριξη για τους Ευρωπαίους αγρότες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κατά μέσον όρο το 30% της γεωργικής αξίας στις 28 χώρες της ΕΕ το 2015.

Το ποσοστό των εισοδημάτων που εισπράττουν οι αγρότες από τις άμεσες πληρωμές έχει αλλάξει ελάχιστα κατά τα έτη 2014 και 2015, να παραμείνουν μεταξύ τομέων. Τα βοσκοτόπια, οι μικτές καλλιέργειες και οι καλλιεργούμενες καλλιέργειες έλαβαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα άμεσων ενισχύσεων από ό, τι, για παράδειγμα, ο αμπελοοινικός τομέας.