Η δραματική δημογραφική κατάσταση αποτυπώνεται και σε πρόσφατα στοιχεία του δημόσιου συστήματος ελέγχου «ΗΛΙΟΣ» με βάση τα οποία περίπου 150 χιλιάδες συντάξεις όλων των κατηγοριών χορηγούνται μηνιαία στην Ήπειρο.
Από αυτές 110 χιλιάδες είναι συντάξεις γήρατος, 25 χιλ θανάτου και 14 χιλ αναπηρίας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της Ηπείρου είναι περίπου 337 χιλ άτομα. Ποσοστιαία αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ο ένας στους δύο Ηπειρώτες είναι συνταξιούχος.
Συνολικά στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο καταβλήθηκαν 4,473 εκατ. συνταξιοδοτικές παροχές και το μέσο μηνιαίο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη φτάνει τα 895 €.