Το AgriBusiness Forum, το νέο ετήσιο πρωτοποριακό γεγονός για την αγροτεχνολογία και την κυκλική οικονομία, διεξάγεται στις Σέρρες 2-3 Νοεμβρίου 2018 με θέμα “το μέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή”.

Το συνέδριο αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή, την μεταποίηση και την διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παρέχοντας διατομεακή ενημέρωση για διεθνή πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και σύγχρονα προϊόντα, το AgriBusiness Forum απευθύνεται σε καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, παραγωγούς, ακαδημαϊκούς, ηγέτες της έρευνας & τεχνολογίας και φορείς της Τοπικής, Περιφερειακής & Δημόσιας Διοίκησης.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μιλήσουν για το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. μετά το 2020, τις μεσομακροπρόθεσμες πολιτικές, τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις έξυπνες καλλιέργειες, την σύγχρονη κτηνοτροφία, την εφοδιαστική αλυσίδα, τα ψηφιακά θερμοκήπια, την κυκλική οικονομία κά.

Διαγωνισμός Καινοτομίας
Αφορά στις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο Masterclass, παρέχοντας ως επιβράβευση στις τρεις με τον υψηλότερο δείκτη αξιολόγησης να συμμετέχουν ως ομιλητές σε πάνελ του συνεδρίου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία συμβάλουν στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.