Τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων, πέρα από την αντικατάσταση αντλιών, την τοποθέτηση νέων θυρο-φραγμάτων, την αντικατάσταση του συστήματος αυτοματισμού για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση μετρητών στάθμης και λοιπών υποδομών εντός και εκτός των κτηρίων, περιλαμβάνει το έργο που θα υλοποιηθεί για τα αντλιοστάσια του Μεσολογγίου. Aφορά την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών για κάθε ένα αντλιοστάσιο, ώστε να μην σταματά η λειτουργία των αντλιών σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, η σύμβαση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000.
Ένα έργο που κρίθηκε αναγκαίο μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου 2016, όταν αντλιοστάσια τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω πτώσης κεραυνού και διακοπής της ηλεκτρικής παροχής. Ωστόσο, οι πλημμύρες τότε κατέδειξαν σοβαρότερα λειτουργικά προβλήματα, τα οποία απορρέουν από την παλαιότητα των εγκαταστάσεων αλλά και την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών.
Το έργο ξεκινά να υλοποιείται μετά την έγκρισή του από το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ADV