Με το ποσό των 25.000 ευρώ συγχρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο το πρόγραμμα LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα που υλοποιεί ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. με τη συνεργασία του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.
Πρόκειται, σύμφωνα με την ert.gr, για την αποδοχή σχετικού αιτήματος που κατέθεσε ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, με στόχο την κάλυψη μέρους του ποσού που καταβάλει ο ίδιος ο φορέας για το έργο.
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Σύνδεσμο, η έγκριση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, ενισχύει ταυτόχρονα το κύρος του πρωτοποριακού προγράμματος και διευρύνει τον κύκλο των φορέων που το υποστηρίζουν, δίνοντας τη δυνατότητα για ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.
Στην πιλοτική μονάδα του προγράμματος LIFE F4F – Τροφή από Τρόφιμα, που λειτουργεί στο Ηράκλειο, πραγματοποιείται επεξεργασία περίπου 1 τόνου τροφικών υπολειμμάτων ανά ημέρα, μια επεξεργασία που γίνεται με την τήρηση αυστηρών προδιαγραφών και συνθηκών ασφαλείας σε όλα της τα στάδια.