Έκτακτη συνάντηση των μελών του Σύνδεσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στα Σχέδια Βελτίωσης.
Ο χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση των 15.364 αιτήσεων για την έκδοση των εγκρίσεων και ο τρόπος χρηματοδότησης των επενδύσεων, που δυσκολεύει πάρα πολύ μετά την υπαναχώρηση του ΥΠΑΑΤ στο θέμα της εκχώρησης της επιδότησης από τον αγρότη στον προμηθευτή, ήταν τα δύο θέματα αιχμής που προβλημάτισαν τα μέλη του ΣΕΑΜ που συμμετείχαν στην συνάντηση.

Για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης ήδη έχουν εκφραστεί οι φόβοι του ΣΕΑΜ, ότι δηλαδή αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι και το τέλος του 2019.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ακόμη πιο σοβαρό και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση αρκετών εγκεκριμένων προγραμμάτων. Η ακύρωση της εκχώρησης της επιδότησης, ουσιαστικά αφαιρεί την δυνατότητα παροχής πίστωσης από τον προμηθευτή για το ποσό της επιδότησης (ποσοστό 50% κατά μ.ο.) και υποχρεώνει τον δικαιούχο να προεξοφλήσει το 100% της επένδυσης, πριν από την εκταμίευση της επιδότησης.

Με δεδομένο ότι δεν θεωρείται επιλέξιμο τιμολόγιο αγοράς επί πιστώσει, ουσιαστικά υποχρεώνεται ο επενδυτής είτε να εξοφλήσει τις αγορές του με ίδια κεφάλαια, είτε να δανειοδοτηθεί από κάποια Τράπεζα και να προσκομίσει τα παραστατικά που πιστοποιούν την 100% εξόφληση των τιμολογίων.

Προκειμένου να βρεθούν λύσεις στα παραπάνω προβλήματα και να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν πιο γρήγορη και απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων, η Διοίκηση του ΣΕΑΜ θα προβεί άμεσα στις εξής δράσεις:

– Θα επιδιώξει εκ νέου συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και τα στελέχη της Διαχειριστικής αρχής, σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά και να πιέσει για την επίσπευση της επόμενης φάσης των αξιολογήσεων.

– Θα επιδιώξει συναντήσεις με τις Περιφέρειες, τουλάχιστον αυτές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση για τον βαθμό ετοιμότητας της κάθε Περιφέρειας, αλλά και τυχόν εκκρεμότητες που ακόμη υπάρχουν.

– Θα προταθεί συνάντηση με το Προεδρείο του ΓΕΩΤΕΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί από κοινού η διαμορφωθείσα κατάσταση και να διερευνηθούν τρόποι επίσπευσης της διαδικασίας της αξιολόγησης.