Ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις και οι αξιολογήσεις των έργων δημόσιου χαρακτήρα και αναμένονται οι επενδύσεις των έργων ιδιωτικού χαρακτήρα των Leader, που μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα προκηρυχτούν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ Leader, Μιχάλη Σκορδά.
Ενισχυόμενες παρεμβάσεις θα είναι οι επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες αγροτικών προϊόντων, σε οικοτεχνίες, αγροτουριστικά καταλύματα κ.α. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 ευρώ. Για τα έργα τα οποία αφορούν άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για ιδιωτικού χαρακτήρα έργα. Τα ποσοστά ενίσχυσης ιδιωτικών έργων είναι 45 – 65%, ανάλογα με τον κανονισμό στον οποίο εντάσσεται η κάθε υπο-δράση.