Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή της οικονομικής κρατικής ενίσχυσης (de minimis) των κτηνοτρόφων μετά την υπογραφή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρου Αραχωβίτη της απόφασης για την δέσμευση πίστωσης ποσού, ύψους 41 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός είχε προαναγγείλει μία σειρά άμεσων μέτρων στήριξης της κτηνοτροφίας, μεταξύ αυτών, και την πληρωμή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στις εκμεταλλεύσεις ορεινής, μειονεκτικής και νησιωτικής ποιμενικής κτηνοτροφίας.
Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίνονται 41 εκατ. ευρώ για την «κάλυψη δαπάνης, η οποία θα προέλθει από την έδοση ΚΥΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1408/2013 της επιτροπής για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) σε αιγοπροβατοτρόφους της επικράτειας».