Συμπληρωματικές εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου και για την προστασία της παλαιάς γέφυρας Άρτας, έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και ήδη επιλέχθηκε ο ανάδοχος.