Μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 2019 απαγορεύεται η αλιεία πέστροφας σε όλες τις λίμνες και τους ποταμούς, αλλά και του κορέγονου τους μήνες Δεκέμβριο- Ιανουάριο κάθε έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλιείας Φλώρινας. Κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο απαγορεύεται και η αλιεία με δίχτυα στη λίμνη Βεγορίτιδα.