Στη συγκρότηση επιχειρησιακής ομάδας και την υποβολή πρότασης σε αγροτικό πρόγραμμα, που αφορά την καλλιέργεια ρίγανης ως φαρμακευτικού φυτού με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μια εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων.

Η πρόταση έχει τίτλο «Βελτίωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης Ρίγανης» και υποβλήθηκε στα Υπομέτρα 16.1 – 16.2 (του Μέτρου 16) για «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Εχει προϋπολογισμό 145.000€ και εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους:

– την εξειδίκευση στην πράξη όλων των πρωτοβουλιών που πήρε ο Δήμος Τρικκαίων από το 2014 για να προωθήσει την καινοτομία στην καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών στον Κόζιακα. Ηδη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή μετέχει σε πρόγραμμα στα Τρίκαλα, μαζί με το Πανεπιστήμιο Rutgers των ΗΠΑ, συμβουλεύοντας δωρεάν επί τριετία, παραγωγούς στα χωριά του Κόζιακα.

– τη δημιουργία καλής πρακτικής, που θα ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα στον Δήμο Τρικκαίων και ειδικά τους νέους αγρότες
– την εφαρμογή των δεκάδων τεχνολογικών λύσεων στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος

Βασικό μέλημα στα χωριά του Δήμου Τρικκαίων: να παραμείνει ο νέος αγρότης στον τόπο του, αποκτώντας ένα brand name γύρω από τον πρώτο γιατρό της ανθρωπότητας, τον Ασκληπιό.

Η πρόταση είναι η φυσική συνέχεια των σχετικών δράσεων που από το 2014 υλοποιεί ο Δήμος και περιλαμβάνουν:

– επιστημονική αναγνώριση της αξίας των φαρμακευτικών φυτών του Κόζιακα
– συνεργασίες με νέους αγρότες

– τεχνογνωσία από αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα

– δημιουργία Ψηφιακού Ασκληπιείου

– χρήση νέας τεχνολογίας

Πιο συγκεκριμένα: η πρόταση που υποβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018 αφορά την «εισαγωγή και ενσωμάτωση της γεωργίας ακριβείας στην καλλιέργεια της ρίγανης με παράλληλη επιλογή και πιλοτική εγκατάσταση τοπικού, από το όρος Κόζιακας, πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας και δημιουργία μητρικής φυτείας κατάλληλων φυτών υψηλών επιδόσεων».

Αυτό σημαίνει:

– Συνεργασία φορέων και ιδιωτών για τη δημιουργία της Επιχειρησιακής Ομάδας PROREGANO: e-trikala ΑΕ, ΟΜΕΚ (Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής), αγροτικός συνεταιρισμός «Η Ένωση», «Βοτανικός Κήπος» και δύο ιδιώτες.

– Πιλοτική καλλιέργεια και αξιολόγηση διάφορων βιοτύπων από τοπικά φυτά

– Υιοθέτηση ενός πρωτόκολλου παραγωγής ρίγανης για την περιοχή των Τρικάλων

– Ολιστική προσέγγιση στην καλλιέργεια της ενδημικής ρίγανης με την ενσωμάτωση της πλέον σύγχρονης υψηλής τεχνολογίας

– Μείωση εξόδων καλλιέργειας, αύξηση παραγόμενης ποσότητας ρίγανης και εσόδων

Τεχνολογία

Η παραγωγή ρίγανης προβλέπεται να γίνεται με χρήση μετεωρολογικών σταθμών και αισθητήρων, μοντέλων πρόβλεψης εχθρών και ασθενειών, μετρήσεις pH του εδάφους και της ηλεκτραγωγιμότητας και αποτύπωση σε χάρτη με GIS, αγενή πολλαπλασιασμό, ορισμό ζωνών παραγωγής με βάση τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες κ.α.