9-23 Δεκεμβρίου, πλατεία Κανάρη, στην Κυψέλη (Αθήνα).

Τo «γεύσεις καθ’ οδόν» είναι μια νέα προσπάθεια που φιλοδοξεί να προβάλλει το ελληνικό διατροφικό προϊόν εντάσσοντας το στο πλαίσιο της μεσογειακής γαστρονομικής φιλοσοφίας.

Η ονομασία «Γεύσεις καθ’ οδόν» θέλει από την μία να δηλώσει την κινητικότητα, την διαρκή αλληλεπίδραση των γαστρονομικών συνηθειών στο ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και πως καθόρισαν την παραγωγή του τροφικού διαχρονικά, ως αποτέλεσμα πολιτιστικού προϊόντος. Από την άλλη την προσπάθεια μας να φέρουμε κοντά στον Έλληνα, κατ’ αρχάς, καταναλωτή, με ολιγοήμερα Φεστιβάλ τις προτάσεις των παραγωγών για την διατροφική καθημερινότητά τους.

Με σκοπό την δυναμική παρουσία μας στα τεκταινόμενα της ελληνικής αγοράς τροφίμου επιλέγουμε πάντα , ως στρατηγικούς εταίρους μας στο όλο εγχείρημα τους μικρούς παραγωγούς από κάθε περιοχή της Ελλάδας ή της Μεσογείου με τυποποιημένο προϊόν, χαρακτηριστικό της κάθε περιοχής. Στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό-παραγωγικό τομέα και το τουριστικό προϊόν, που ποικιλότροπα συνδέεται με αυτόν, εξ αρχής θέσαμε ως στόχο μας την ανάδειξη των ποιοτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το ελληνικό παραδοσιακό τρόφιμο με την καταξίωση της ελληνικής περιφέρειας στην συνείδηση του καταναλωτή, ως γαστρονομικού τουριστικού προορισμού. Μήνυμα μας είναι: «ποιοτικά προϊόντα ως βάση της διατροφής μας».

Μέσω των δράσεων μας στηρίζουμε:

1. Την προβολή των ελληνικών και γενικότερα μεσογειακών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και την επεξεργασία- τυποποίηση αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το συγκριτικό τους πλεονέκτημά μέσω της υπεραξίας τους.

2. Την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου ?έσω της άμεσης προώθησης ποιοτικών ελληνικών τροφίμων και ποτών.

3. Την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.

Στόχος είναι:

H πληρέστερη δυνατή ενημέρωση του καταναλωτή μέσα από το Φεστιβάλ «Γεύσεις καθ’ οδόν», το οποίο δεν περιορίζεται σε μια απλή εκθεσιακή παράθεση προϊόντων. Πρόκειται για μια πολύ-επίπεδη εκδήλωση που μέσω δράσεων , όπως η γευσιγνωσία προϊόντων, και των παράλληλων events, κυρίως με την παρουσίαση των παραγωγών περιοχών, μέσα από καλλιτεχνικά πολιτιστικά γεγονότα και ημερίδες ενημέρωσης, συνδέοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων με την ταυτότητα των ανθρώπων και των περιοχών που τα παράγουν και το οποίο είναι αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε ως γαστρονομική πολιτιστική ταυτότητα.