Πάνω από 450 χιλ αγρότες θα επωφεληθούν από την ψηφιακή γεωργία τόνισε ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης αναφερόμενος στην προστιθέμενη αξία μέσα από τη σύνδεση της καινοτομίας και έρευνας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Όπως τόνισε είναι ένα έργο που δημιουργεί 6.500 τηλεμετρικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες του Internet συλλέγοντας στοιχεία από κάθε χωράφι τα οποία στοιχεία αναλύονται μοναδικά και γυρίζουν πίσω στον αγρότη.
Και αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα μοντελοποίησης της παραγωγής για την παρασκευή ελεγχόμενων και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.