Από τους γνωστούς νερόμυλους της Ελασσόνας που αποτελούσε σημείο αναφοράς όχι μόνο για την περιοχή αλλά για ολόκληρη τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία για πολλές δεκαετίες είναι αυτός της Γιάννινας που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Ελασσόνας από την πάνω πλευρά και προς τα χωριά του Ολύμπου.
Στον ίδιο χώρο λειτουργούσε μαντάνι και υπήρχε πέτρινο γεφύρι που σώζεται έως σήμερα και ήταν το μοναδικό πέρασμα από την Ελασσόνα προς στη Μακεδονία και αντίστροφα.
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον υπεύθυνο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας Ανδρέα Γκανάτσιο όπου μαζί με τον φωτογράφο Μάνο Τσακίρη πραγματοποίησαν αναγνωριστική εξόρμηση για να καταγράψουν τους νερόμυλους που υπήρχαν έξω από την Ελασσόνα και στην ευρύτερη περιοχή.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο νερόμυλος που λειτουργούσε στην περιοχή των Βοδιανών, για τον οποίο ο κ. Ανδρέας Γκανάτσιος είπε :Αυτός είναι ένας άγνωστος νερόμυλος/υδροκίνητη εγκατάσταση έξω από την Ελασσόνα, στη θέση «βοδιανά» (μέρος με πολλά νερά, από το σλάβικο voda = νερό, άρα πιθανότητα ύπαρξης υδροκίνητων κατασκευών), τον εντόπισα πρόσφατα στους χάρτες της google (το drone του φτωχού), ακολουθώντας τον ελασσονίτη ποταμό από Ελασσόνα προς Τύρναβο – Λάρισα, περίπου 500 μ. από τους μύλους του Μπαλούκα (περίπου 2 χλμ από την πόλη).
Η καταγραφή των νερόμυλων από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου Ελασσόνας γίνεται με σκοπό την ανάδειξη όλων των νερόμυλων και πέτρινων γεφυριών της περιοχής, την αξιοποίηση τους τουριστικά και εκπαιδευτικά, ώστε οι νέοι που τα επισκέπτονται να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας, την ευστροφία και την μαστοριά των προγόνων μας, που με ελάχιστα μέσα – χωρίς πετρέλαιο/καύσιμα και ηλεκτρισμό και σύγχρονα τεχνικά μέσα- κατάφερναν να δημιουργήσουν σημαντικά έργα για τη διαβίωση και την καθημερινότητα τους.

ADV