Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου τα 5 ευρώ ανά ζώο (αίγα, προβατίνα) από τις έκτακτες εθνικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στους αιγοπροβατοτρόφους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στους λογαριασμούς συνολικά 44.952 δικαιούχων πιστώθηκαν συνολικά 40.233.881 ευρώ.

ADV