Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα».
Η σύνταξη του Προγράμματος, έγινε με βάση Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Σουλίου και Πάργας, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα – Καλαμά – Κέρκυρας και των Αναπτυξιακών Εταιριών ΗΠΕΙΡΟΣ και ΕΤΑΝΑΜ. Τη σύνταξη του σχεδίου έκανε η ομάδα σχεδιασμού από τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. € (κυρίως πρόγραμμα) και θα ακολουθήσει η εκπόνηση των μελετών και η «ωρίμανση» των έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027.

Οι βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και η ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος.

ADV