Την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΔΕΗ στο 9μηνο του 2018, τη μείωση του χρέους και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Παναγιωτάκης τονίζει ότι επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την βελτίωση της κερδοφορίας, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κατανάλωση ενώ αναγγέλλει ότι οι προσφορές για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας αναμένεται να κατατεθούν τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν:
-Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά 154,1 εκατ. ευρώ ή 4,3%, στα 3,47 δισ. ευρώ λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.
-Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους 105,2 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. ευρώ παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (242 εκατ. ευρώ).
Χωρίς και την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε 305,7 εκατ. ευρώ
-Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 299,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.
-Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε 528,6 εκατ. ευρώ έναντι 303,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V», καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.
-Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν 3.674,2 εκατ., ευρώ μειωμένο κατά 283 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017.