Σε μια περίοδο που μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της χώρας έδωσε σήμα στους αγελαδοτρόφους να ελαττώσουν τις παραδόσεις γάλακτος, επικαλούμενη πλεόνασμα, μια μάχη μαίνεται με αμείωτη ένταση εδώ και αρκετούς μήνες και αφορά την κορωνίδα των ελληνικών εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων μαζί με τη φέτα.

Η μάχη γίνεται για το ελληνικό γιαούρτι και τη σύνταξη φακέλου ΠΓΕ. Για τον σκοπό αυτόν, είχε συσταθεί με απόφαση του ΥΠΑΑΤ (7486/83066/01-08-2017) ομάδα εργασίας (ΟΕ) που κατέληξε σε ένα πόρισμα με τα βασικά σημεία στα οποία θα βασίζεται η σύνταξη του φακέλου ΠΓΕ για το ελληνικό γιαούρτι.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, η μελέτη σύνταξης του φακέλου επρόκειτο να ανατεθεί στο εργαστήριο Γαλακτοκομίας του ΓΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Θεοφύλακτο Μασούρα. Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη σύνταξης του φακέλου. Όμως, τόσο με την παλιά, όσο και με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού, ο φάκελος και η ανάθεσή του στο Γεωπονικό έχουν απορριφθεί κατά πλειοψηφία.

ADV