Στις 28/12/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.070.186,76 ευρώ.
Οι πληρωμές, που αφορούν 71 δικαιούχους, είναι για επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, δωρεάν διανομή φρούτων, ομάδες leader κ.ά.

ADV