Στην ΕΕ περίπου 2.700.000 στρέμματα είναι με πορτοκαλεώνες το 2017. Απ’ αυτά 300.000 στρέμματα (το 11% του συνόλου της ΕΕ) ήταν στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat το ήμισυ της συνολικής έκτασης βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος: στην Ισπανία (με 1.400.000 στρέμματα, το 52% του συνόλου της ΕΕ). Η Ιταλία έχει την επόμενη υψηλότερη έκταση στην παραγωγή πορτοκαλιού (800.000 στρέμματα, 31% του συνόλου της ΕΕ) και ακολουθεία η Ελλάδα (300.000 στρέμματα, 11% του συνόλου της ΕΕ).

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συγκέντρωσαν 6,2 εκατομμύρια τόνους πορτοκαλιών το 2017. Η Ισπανία αντιπροσώπευε πάνω από το ήμισυ της συγκομιζόμενης παραγωγής (3,4 εκατομμύρια τόνους πορτοκαλιών ή 54% ή το σύνολο της ΕΕ), ακολουθούμενη από την Ιταλία (1,5 εκατομμύρια τόνους, 25%) και την Ελλάδα (1,0 εκατ. τόνοι, 16%).

Η πλειονότητα των συναλλαγών με πορτοκάλια πραγματοποιήθηκε εντός της ΕΕ

Πέρυσι, περίπου 2,7 εκατομμύρια τόνοι πορτοκαλιών, αξίας 1,9 δισ. ευρώ, εξήχθησαν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σχεδόν το 90% (2,4 εκατομμύρια τόνοι) διατέθηκαν στο εμπόριο εντός της ΕΕ. Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ισπανία εξήγαγε τα περισσότερα πορτοκάλια (1,6 εκατομμύρια τόνους πορτοκαλιών που εξήχθησαν το 2017 ή το 61% των συνολικών εξαγωγών των κρατών μελών της ΕΕ).

Πάνω από το 70% των πορτοκαλιών που εισάγονται εκτός της ΕΕ προέρχονται από τη Νότιο Αφρική ή την Αίγυπτο

Από τρίτες χώρες εισήχθησαν 1.1 εκατομμύρια τόνοι πορτοκαλιών, αξίας 697 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πορτοκάλια αυτά προέρχονταν κυρίως από τη Νότια Αφρική (451.000 τόνοι ή το 43% των συνολικών εισαγωγών πορτοκαλιών εκτός ΕΕ το 2017) και την Αίγυπτο (281.000 τόνοι, 27%). Ακολούθησε σε απόσταση από το Μαρόκο (121.000 τόνοι, 12%), Αργεντινή (39.200 τόνοι, 4%), Ζιμπάμπουε (32.700 τόνοι, 3%), Βραζιλία (28.600 τόνοι 3%) και Ουρουγουάη 26.300 τόνοι, 3%).