Η διερεύνηση χρήσης εναλλακτικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στη ζωική παραγωγή με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και η εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών προϊόντων με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι οι βασικοί στόχοι του ερευνητικού προγράμματος GreenFeeds.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με εταίρους το Εργαστήριο Διατροφής (Τμήμα Κτηνιατρικής – ΑΠΘ), την Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής (Τμήμα Κτηνιατρικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), το Τμήμα Γεωπονίας (Σχολή Γεωπονίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), την ΕΛΒΙΖ (Ελληνική Βιομηχανία Ζωοτροφών), την Τυροκομική Αμφιλοχίας και τα Γαλακτοκομεία ΟΛΥΜΠΟΣ – ΤΥΡΑΣ – ΡΟΔΟΠΗ.

ADV