Στον Αγροτουρισμό και τον Τουρισμό Υπαίθρου επικεντρώθηκε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παπαδόπουλος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου «Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

«Με το παρόν νομοσχέδιο δημιουργείται το πλαίσιο για να αναπτυχθούν δραστηριότητες που στόχο έχουν να προσφέρουν νέες εμπειρίες στους επισκέπτες – τουρίστες όταν θα επισκέπτονται τη χώρα μας, να προωθηθούν τα τοπικά προϊόντα μας, να ενισχυθεί η περιφερειακή τοπική αγροτική οικονομία και κοινωνία και να επιτευχθεί μια ήπια, βιώσιμη, αειφόρος τουριστική ανάπτυξη που δεν θα βλάπτει το περιβάλλον και την κοινωνία.

Παράλληλα, να τονωθεί η τουριστική δραστηριότητα και χωρίς χρονικούς περιορισμούς, αφού θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες 365 μέρες τον χρόνο, ανάλογα με τις εποχές, τα μέρη, τις προτιμήσεις, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους νέους, για τους ανέργους, να ωφελήσει τους αγρότες και παραγωγούς που θα μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, ενισχύοντας το εισόδημά τους και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ανάδειξης των πολυτίμων μεσογειακών μας προϊόντων, της τόσο υγιεινής μεσογειακής διατροφής αυξάνοντας την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας παραγωγής…

Πρόκειται για σύγχρονες μορφές τουρισμού που προωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής με βασικό γνώμονα όμως την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη και γνωριμία με τα πολιτισμικά μας στοιχεία, τα ήθη, έθιμα, τις παραδόσεις και την τοπική γαστρονομία της κάθε περιοχής μας.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγροτουρισμός αφορά υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε χώρους ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με δραστηριότητες που θα σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, αλλά και με την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε για το πόσο μεγάλη αναγκαιότητα υπάρχει να εξασφαλίσουμε τις ποιοτικές προδιαγραφές των προϊόντων μας, τα σήματα εντοπιότητας – ποιότητας, ώστε να αναγνωρίζονται και να προωθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με το παρόν νομοσχέδιο αναδεικνύεται η εθνική μας στρατηγική για τον θεματικό τουρισμό, θέτοντας σε προτεραιότητα την ανάδειξη των θεματικών προϊόντων, την αύξηση των εσόδων από νέες ξένες αγορές επισκεπτών και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς διασφαλίζεται ένα σταθερό και φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης. Η χώρα μας αναδεικνύεται σε κορυφαίο και μοναδικό τουριστικό προορισμό που συνδυάζει όλες τις ειδικές μορφές τουρισμού αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων παγκόσμιων τουριστικών προορισμών».