Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτονία και οικονοµικότερη από τη µηχανική καταπολέµηση. Έτσι προωθείται η νέα µέθοδος ελέγχου των ζιζανίων µε ηλεκτρόνια από τον όµιλο CNH που ανέλαβε την εµπορική εκµετάλλευση του σχετικού συστήµατος που αναπτύχθηκε από την ελβετική εταιρεία Zasso Group.

Αποτελώντας ουσιαστικά το «καµάρι» της ολοκαίνουργιας εµπορικής µπράντας AGXTEND που αποτελεί την οµπρέλα των τεχνολογιών ακριβείας του οµίλου, το σύστηµα αυτό έχει το όνοµα XPower.

To ΧPower ουσιαστικά µετατρέπει τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, αντικαθιστώντας τα χηµικά µε ηλεκτρόνια υψηλού φορτίου, τα οποία εφαρµόζονται στα φύλλα του ζιζανίου προχωρώντας µέχρι τις ρίζες, κάνοντας ζηµιά στη χλωροφύλλη τους. Η µονάδα αναρτάται πάνω στο τρακτέρ ή στο παρελκόµενο για πλάτη εργασίας 1,2 – 3 µέτρα. Με τη βοήθεια αισθητήρα ή/και κάµερας διεύθυνσης πορείας, το XPower ρυθµίζεται µέσω του συστήµατος Class 3 ISObus του τρακτέρ.

Για περίπλοκα και µη, ριζικά συστήµατα

Η εταιρεία που τα κατασκευάζει υποστηρίζει πως τα µηχανήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά και σε µικρότερα αλλά και µεγαλύτερα ζιζάνια, µε την τεχνική αυτή να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ζιζανίων σε είδη µε ψηλά φυτά για αροτραίες καλλιέργειες και ζιζάνια µε περίπλοκο ριζικό σύστηµα (όπου η όχληση του εδάφους µπορεί να κάνει το πρόβληµα χειρότερο). «Η ψηφιακή τεχνολογία στη ζιζανιοκτονία είναι αποτελεσµατική τουλάχιστον όσο τα χηµικά σκευάσµατα, σε σχέση µε τον έλεγχο των ζιζανίων και παράλληλα περισσότερο αποδοτική, οικονοµική, πρακτική και ασφαλής όσο η µηχανική µέθοδος», υποστήριξε ο εµπορικός διευθυντής της Case IH, Maxime Rocaboy.

Όπως αναφέρει η CNH σε σχετικό δελτίο τύπου, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα της φίρµας AGXTEND από τους αντιπροσώπους των εταιρειών Case IH, Steyer και New Holland. Σε πρώτο χρόνο το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο θα ξεκινήσει σταδιακά να είναι διαθέσιµο το πρώτο τρίµηνο του 2019 στις περιοχές EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) µε την πλήρη γκάµα των υπηρεσιών να γίνεται διαθέσιµη αργότερα.

Όσον αφορά άλλες υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιµες µέσω της φίρµας AGXTEND θα είναι οι κάτωθι:

CropXplorer: Αισθητήρας βιοµάζας που καθορίζει τη ροή εφαρµογής λίπανσης αναλόγως τις ανάγκες της καλλιέργειας.

SoilXplorer: Αισθητήρας που µετράει µέσω ηλεκτροµαγνητισµού την αγωγιµότητα του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά βάθη, για τη δηµιουργία χαρτών νερού και εδάφους ώστε να ρυθµιστούν σωστά τα παρελκόµενα.

NIR sensor: Αισθητήρας για άζωτο που ενσωµατώνεται σε όλων των ειδών τον εξοπλισµό.

FarmXtend App: Εφαρµογή στηριζόµενη σε πολυ-αισθητήρες καιρού για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών.