Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα στις αγροτικές περιοχές της Κίνας κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,4% στην περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με την αύξηση 5,4% στις αστικές περιοχές σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS).