Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ και μετά από απόφαση του υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης, επιτρέπεται και φέτος η απόσταξη μη επιλέξιμων ποικιλιών.

«Προκειμένου για την ομαλή λειτουργία των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) εξαιρετικά και μόνο, για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο, δύναται να χορηγηθεί άδεια απόσταξης σταφυλιών στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, τα οποία, σύμφωνα με τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και την υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Δείτε όλη την εγκύκλιο εδώ