Σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία επενδύει διαρκώς ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» έχοντας ως βασικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και διατροφικής αξίας των προϊόντων του.

Συγκεκριμένα, η «ΠΙΝΔΟΣ» απέκτησε το αυτόματο ρομποτικό σύστημα αιματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων BEAR, η εγκατάσταση του οποίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από λίγες ημέρες στο ιδιόκτητο μικροβιολογικό της εργαστήριο και χρησιμοποιείται πλέον σε καθημερινή βάση.

Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα με τεχνολογίες αιχμής και είναι το μοναδικό που υπάρχει στην ελληνική ζωική παραγωγή καθώς και ένα από τα ελάχιστα σε όλη την Ευρώπη.

Με τη χρήση του η «ΠΙΝΔΟΣ» θα διασφαλίσει την υγεία των πτηνών, αφού η συσκευή συμβάλλει σημαντικά στην ικανότητα πρόληψης ασθενειών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την άριστη επίβλεψη της υγείας τους, αναβαθμίζοντας έμμεσα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων που απολαμβάνει ο καταναλωτής.

Το ρομποτικό αυτό σύστημα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ «Ήπειρος») του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το συγκεκριμένο ρομποτικό σύστημα κατασκευάζεται από τον οίκο Gold Standard Diagnostics στο Σακραμέντο των ΗΠΑ και χρησιμοποιείται ακόμη και για εργαστηριακούς ελέγχους που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Στην εγκατάσταση του συστήματος συνεργάστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις BIOCHEK (Ολλανδίας) και η CEVA Hellas.