Νέα επιτυχία της εταιρίας ΕΒΥΠ, η οποία έλαβε έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος της “Αmino 16” στην Γερμανία στην ειδική κατηγορία των βιοδιεγερτών (Pflanzenstärkungsmittel) κατάλληλων και για την βιολογική γεωργία.

Το “Amino 16” είναι ένας ισχυρός και αποτελεσματικός βιοδιεργέτης 16 L-αμινοξέων, που προέρχονται αποκλειστικά από φυτικές και μη γενετικά τροποποιημένες πρώτες ύλες.

Η εφαρμογή του προϊόντος στις καλλιέργειες:
✔ βελτιώνει την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από το έδαφος,

✔ ενισχύει την αντοχή των φυτών σε ακραίες συνθήκες stress (πάγος, ξηρασία, φυτοφάρμακα, επίθεση ζιζανίων),

✔ αυξάνει την παραγωγή και

✔ βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Τα προϊόντα της ΕΒΥΠ είναι φιλικά στο περιβάλλον, ασφαλή για τον παραγωγό και τον καταναλωτή.