«Χρειαζόμαστε νέα αντίληψη για την οδική ασφάλεια, που συνεπάγεται την καλύτερη κατανόηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και τη συνειδητοποίηση των συνεπειών που έχει η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η αναβάθμιση της διδασκαλίας του υφιστάμενου μαθήματος στα σχολεία, όπως και η εισαγωγή του στα παιδαγωγικά τμήματα των δημόσιων πανεπιστημίων, ενώ θα πρέπει να διοργανώνονται, σε τακτική βάση, ημερίδες οδικής ασφάλειας υπό
την αιγίδα δήμων και περιφερειών».

Τα ανωτέρω τόνισε ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και αν. Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., Βουλευτής Ν. Λάρισας, Χρήστος Κέλλας, κατά τη συνεδρίαση
της Επιτροπής με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ενημέρωσε τους Βουλευτές για τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ενίσχυση της οδικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η κ. Υφυπουργός, αφού υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο διδασκαλίας του μαθήματος της Οδικής Ασφάλειας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα», ανέφερε ότι «το μάθημα πρόκειται να εισαχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων»
αντί της ευέλικτης ζώνης στην οποία βρίσκεται σήμερα και θα περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν «όλη τη γραμμή της επαφής του παιδιού με το δρόμο. Δηλαδή, το παιδί ως επιβάτης, το παιδί ως πεζός, το παιδί ως οδηγός, στις τρείς διαστάσεις που το συνοδεύουν ηλικιακά στη σχέση του με το δρόμο ή με τα οχήματα».
Περαιτέρω, η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε ότι η χώρα υπολείπεται του μέσου όρου των επιδόσεων των ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με την «ενότητα της οδικής ασφάλειας» και πρόσθεσε ότι το σχέδιο «Προσέχω» της Ν.Δ. εφαρμόζεται από «τα συναρμόδια Υπουργεία που θα καταρτίσουν την εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια», ενώ «το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει και άλλες θεματικές ενότητες που θα ενισχύσουν την ιδιότητα του πολίτη».

Από την πλευρά του ο αν. Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, καταλήγοντας:

«Εστιάζουμε στην παιδεία με γνώμονα το μέλλον, χωρίς να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται ταυτόχρονα και από τις υποδομές, την αστυνόμευση, τη νομοθεσία και την άμεση ιατρική φροντίδα. Σε κάθε περίπτωση, η παιδεία βελτιώνει συμπεριφορές και ενισχύει συνειδήσεις. Οι δημόσιες πολιτικές επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους στη μακροχρόνια περίοδο, εφόσον υποστηρίζονται από την εκπαίδευση».


Πηγή: parapolitika.gr –
Κέλλας με Ζαχαράκη: «H οδική ασφάλεια στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων»