Κονδύλι ύψους 4 εκατ για την επιβολή μέτρων εξυγίανσης στα παραγωγικά ζώα και πτηνά το τρέχον έτος διαθέτει με σχετική απόφαση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το κονδύλι θα καλύψει κόστη εμβολίων σαλμονέλας, αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω υποχρεωτικής σφαγής των ζώων από ασθένειες καθώς και αποζημιώσεις πτηνοτρόφων λόγω θανάτωσης πτηνών ή καταστροφής αυγών.