Αυξημένη κατά 15%  είναι η αξία των συνολικών εξαγωγών ελαιολάδου των κρατών μελών της ΕΕ το 2018 σε σχέση με το 2013. Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της ΕΕ στον υπόλοιπο κόσμο, ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.  Οι τέσσερις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν το 2018, το 99% όλων των εξωευρωπαϊκών εξαγωγών ελαιολάδου.  Η δε Αμερική αποτελεί τον κύριο προορισμό για το εξαγόμενο ελαιόλαδο.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν πάνω από 1,6 εκατ. τόνους ελαιολάδου το 2018, αξίας 5,7 δισ. Ευρώ. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγών αυτών μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (63% ή 1,0 εκατ. Τόνοι). Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 15% της αξίας των συνολικών εξαγωγών των κρατών μελών της ΕΕ σε σύγκριση με το 2013.

Το 2018, τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 1,2 εκατ. τόνους ελιές αξίας 3,9 δισ. Ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των εισαγωγών προέρχεται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (85% ή 1,0 εκατομμύρια τόνοι). Η αξία των εισαγωγών ελαιολάδου στα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2013.

Ισπανία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ισπανία εξήγαγε 301 400 τόνους ελαιολάδου σε κράτη εκτός ΕΕ το 2018 (52% των εξωκοινοτικών εξαγωγών ελαιολάδου σε βάρος). Έτσι, η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελαιολάδου της ΕΕ στον υπόλοιπο κόσμο, ακολουθούμενη από την Ιταλία (191 000 τόνοι, 33%), την Πορτογαλία (56 000 τόνους, 10%) και την Ελλάδα (20 600 τόνους, 4%) . Αυτές οι τέσσερις χώρες αντιπροσώπευαν το 99% όλων των εξωευρωπαϊκών εξαγωγών ελαιολάδου το 2018.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες – κύριος προορισμός για το εξαγόμενο ελαιόλαδο

Πάνω από το ένα τρίτο των εξαγωγών ελαιολάδου της ΕΕ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες (203.000 τόνοι ή 35% εξαγωγές ελαιολάδου εκτός ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (65.000 τόνους, 11%), την Ιαπωνία (52.000 τόνους, 9 (35 000 τόνοι, 6%), τον Καναδά (31 000 τόνους, 5%) και την Αυστραλία (29 000 τόνοι, 5%).