Πληρωμές ύψους 872.948,31 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στο διάστημα από τις 05/11/2019 έως τις 07/11/2019. 

Οι πληρωμές αφορούν στο πρόγραμμα των νέων γεωργών, στη δωρεάν διανομή γάλακτος, σε δασώσεις, στο πρόγραμμα απονιτροποίησης, σε ομάδες τοπικής δράσης leader, σε επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, σε μεταφορικά νησιών του Αιγαίου και άλλα.