Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή την Παρασκευή, εξειδικεύεται η απαγόρευση σχετικά με την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW, σε γή υψηλής παραγωγικότητας.

Ενώ στο αρχικό κείμενο η απαγόρευση αφορούσε όλες τις ΑΠΕ, με το τωρινό κείμενο προσδιορίζεται, σύμφωνα με το energypress.gr, ότι «ειδικά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης του 1 MW απαγορεύεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας».

Συνεπώς τα αιολικά στα οποία κυρίως θα δημιουργούσε πρόβλημα η διάταξη αυτή, παίρνουν τελικά πράσινο φως. Μέχρι βεβαίως του ορίου του 1% για ΑΠΕ ανά νομό.

Ωστόσο, όπως και στο σχέδιο της διαβούλευσης, έτσι και στο κατατεθέν σχέδιο, καταργείται η προτεραιότητα στην κατανομή του φορτίου για τα έργα με υπογεγραμμένη σύμβαση πριν την 4η Ιουλίου 2019, εάν δεν είχαν συνδεθεί έως την ημερομηνία αυτή (δηλ. έως την 4η Ιουλίου 2019). Δηλαδή τα έργα που συνδέθηκαν ή θα συνδεθούν μετά την 4η Ιουλίου 2019, δεν θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου ακόμα και αν είχαν υπογεγραμμένη σύμβαση.