Να ολοκληρωθεί το Μητρώο των Επιθεωρητών Αλιείας, ώστε να προστατευθεί ο καταναλωτής, ζητά το ΓΕΩΤΤΕ με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη.

Οπως σημειώνει, το 2016 ξεκίνησε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, η προσπάθεια για τη σύσταση του εν λόγω Μητρώου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της παράνομης αλιείας, των παράνομων ελληνοποιήσεων και του ελέγχου της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤΕΕ. έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Ιχθυολόγων που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 1 Νοεμβρίου 2019, συμμετείχε με Ειδική Συνεδρία με τίτλο «Το Παρόν και το Μέλλον της ελληνικής αλιείας».

Στη συνεδρία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και ψαράδες. Έγινε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση για πολλά από τα θέματα που απασχολούν επιστήμονες και αλιείς, όπως το πρόβλημα της παράνομης αλιείας, των παράνομων ελληνοποιήσεων και του ελέγχου της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων, τα οποία και σας έχουμε ήδη επισημάνει και στο παρελθόν. Τονίζουμε ότι σήμερα δεν γίνεται κανένας έλεγχος για την προέλευση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, για τη σήμανση και τη διάθεσή τους στους χώρους μαζικής εστίασης, ιχθυοπωλείων, ιχθυοσκαλών κτλ., παρά τα όσα προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία (ΚΑΝ (ΕΚ) 1224/2009) και την Υπουργική Απόφαση 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β/475), η οποία ρυθμίζει την εφαρμογή των ενωσιακών διατάξεων για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, το ενωσιακό σύστημα καταπολέμησης της Παράνομης, Λαθραίας και Άναρχης Αλιείας, τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (όπου προβλέπεται), την επιθεώρηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων και τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Το 2016 ξεκίνησε από την τότε Δ/νση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. μια προσπάθεια σύστασης Μητρώου Επιθεωρητών Αλιείας, στα πλαίσια εφαρμογής της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να αρχίσουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι αλιευμάτων σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πολλούς ιχθυολόγους, τόσο του ΥΠ.Α.Α.Τ. όσο και των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών, πραγματοποιήθηκαν μάλιστα και σεμινάρια εκπαίδευσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ.. Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα δεν δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της ολοκλήρωσης των εργασιών για τη σύσταση του εν λόγω Μητρώου των Επιθεωρητών Αλιείας που ξεκίνησε το 2016 και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και πλήρη και αληθή καταγραφή των αλιευμάτων, ώστε να παταχθεί η παράνομη αλιεία και οι παράνομες ελληνοποιήσεις που ταλαιπωρούν το χώρο, να προστατευθεί ο καταναλωτής, η επαγγελματική αλιεία και τα ιχθυαποθέματα. Ευελπιστώντας στην αναγνώριση από πλευράς σας της παραπάνω αναγκαιότητας και αναμένοντας τις σχετικές ενέργειές σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική παραπέρα πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία.