Από φέτος το σήμα EU Cotton συνοδεύει τα παραγόμενα σε εκκοκκιστήρια της Ε.Ε. δέματα εκκοκκισμένου βάμβακος και η χρήση του θα επεκταθεί σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μέχρι και τα τελικά προϊόντα ένδυσης, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή.

H «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βάμβακος» (European Cotton Alliance) είναι Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, με έδρα τη Λάρισα, στην οποία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (ΔΟΒ), η Ένωση Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), οι δύο Ενώσεις Εκκοκκιστών της Ισπανίας (AEDA & ADESUR), η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος της Ισπανίας και το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος της Ισπανίας (CAN), ενώ επίκειται και η ένταξη της Eurocoton, του φορέα των Ευρωπαϊκών Κλωστοϋφαντουργικών Ενώσεων.

Απώτερος στόχος του φορέα είναι η αναγνώριση, διαφύλαξη και προώθηση του ευρωπαϊκού βαμβακιού κυρίως εντός της Ε.Ε. αλλά και διεθνώς.